02.00 Δικαστικό σώμα
03.20 Ταμείο Χρημαστοπιστωτικής Σταθερότητας
11.30 Πρόσφατο δείπνο της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ
12.40 Προειδοποίηση υψηλόβαθμου στελέχους ΟΗΕ
13.10 Nordics
14.30 Καζάροι
17.00 Αρχηγός Καζάρων – Δράκοι (1833)
20.00 Η 1η επικοινωνία προέδρου των ΗΠΑ με Nordics το 1952
20.30 Ο ρόλος των Nordics (Ελλανίων) (Ανδρομέδιοι, Αρκτούριοι, Σείριοι)
22.00 Τελικά έγινε συμφωνία με τους Greys
23.20 Οι Δρακονιακοί τρέφονται με τον φόβο των ανθρώπων και με ανθρώπινες σάρκες
27.00 Η τελική μάχη που εξοντώθηκε ο αρχηγός των Καζάρων εξωπλανητικά έγινε τον Δεκέμβριο του 2013
28.00 Η παγκόσμια οικονομική ελίτ είναι η οργάνωση των Πίλγκριμς
35.00 Η προειδοποίηση που έγινε στους Πίλγκριμς έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
38.00 Τελική φάση αναμέτρησης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
40.00 Κρίσιμη μάζα του 12%
43.00 Οι εναλλακτικές είναι μόνον δύο και πάντως όχι υποδούλωμένη ανθρωπότητα
47.30 Ψυχοτρονικός πόλεμος εναντίων ηγεσίας Ρωσίας, ηγεσίας Κίνας και ηγεσίας END
48.30 Εικονική πραγματικότητα
52.00 Σκοπός Ελληνισμού – εξάλειψη φόβου και εξάρτησης

Advertisements