Η καταγγελία της δανειακής σύμβασης ως επαχθούς δεν είναι τσαμπουκάς,

είναι νόμιμο δικαίωμα μας!!!

Αν εσένα ο δανειστής σου απαιτούσε να συνουσιάζεται με τη γυναίκα και την κόρη σου σε περίπτωση που δεν μπορείς να του ξεπληρώσεις το δάνειο θα το δεχόσουν; Θα δεχόσουν να εκχωρήσεις την οικογενειακή σου κυριαρχία στο δανειστή σου;

Μια απλή και κατανοητή νομική εξήγηση!

Καμία σύμβαση δεν γίνεται αποδεκτή από το νόμο

και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί νόμιμη

όταν κάποιος από τους συμβαλλόμενους απεμπολεί κυριαρχικά του δικαιώματα.

Αν για παράδειγμα απεμπολεί την ατομική του ελευθερία

και γίνει σκλάβος κάποιου άλλου

ο νόμος αυτό δεν το δέχεται, για τον νόμο αυτό είναι παράνομο.

Για τον νόμο κάποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα και

δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο και όρος μιας σύμβασης,

ακόμα κι αν δέχεται και υπογράφει ένας συμβαλλόμενος.

Ο νόμος απαγορεύει την ύπαρξη επαχθών ή ατιμωτικών όρων στις συμβάσεις!!!

Όλες οι υπογραφές που έχουν μπει για τις μέχρι τώρα συμφωνίες και συμβάσεις, με μια νέα σωστή βουλή ανατρέπονται πανεύκολα!!!

Advertisements