Και στις 5 χρεωκοπίες που έζησε η Ελλάδα ήταν συνδεδεμένη με ένα σκληρό νόμισμα – σήμερα με το ευρώ!

Ποτέ κανένα κράτος που είχε δικό του εθνικό νόμισμα δεν χρεωκόπησε!

Η απαρχή της σημερινής χρεωκοπίας έγινε το 1964 από την συμφωνία του τότε υπουργού οικονομικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ξανάρχισε να πληρώνει τα χρέη Τρικούπη και Βενιζέλου από την αρχή, παρόλο που είχε ήδη πληρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό τους μέχρι τότε (σύμφωνα με έγγραφο του Foreign Office του 1957).

Στον υπολογισμό των εσόδων εξόδων της δεκαετίας μετά το 2000 υπάρχει μια μεγάλη ασυμβατότητα: λείπουν γύρω στα 150 δισεκαρομμύρια ευρώ.

Advertisements